A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чоповицька громада
Житомирська область, Коростенський район

Конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Чоповицький селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чоповицької селищної ради

Дата: 02.08.2018 09:15
Кількість переглядів: 1083

Правові підстави проведення конкурсу

            Частина 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення двадцять третьої позачергової  сесії  Чоповицької селищної ради  сьомого скликання від 25 липня 2018 року № 298 «Про  створення Комунального некомерційного підприємства «Чоповицький селищний центр первинної медико-санітарної  допомоги» Чоповицької селищної ради, розпорядження Чоповицького селищного голови від 01 серпня 2018 року  № 132 «Про проведення конкурсу  на заміщення  вакантної посади», розпорядження Чоповицького селищного голови від 01 серпня 2018 року  № 133 «Про утворення конкурсної комісії».

Найменування та місцезнаходження КНП

            Комунальне некомерційне підприємство «Чоповицький селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чоповицької селищної ради ( КНП «ЧСЦПМСД» Чоповицької селищної ради), адреса:  вул. Вайсера, 46, смт Чоповичі, Малинський район, Житомирська область, 11620.

            Основною метою створення КНП «ЧСЦПМСД» Чоповицької селищної ради є надання первинної медичної допомоги  та здійснення  управління медичним обслуговуванням  населення, а також  вжиття  заходів з профілактики  захворювань  населення та підтримки здоров’я громадян.

            Основні напрямки діяльності підприємства визначені Статутом, що додається.

 

Оплата праці керівника

            Умови оплати праці головного лікаря визначаються контрактом.

Контракт укладається строком на три-п’ять  років, відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 06 серпня  2018 року по 21 серпня 2018 року включно до 17:00 год. за адресою: Чоповицька селищна рада, вул.Вайсера, 1а, смт Чоповичі.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: 097 822 01 76, ел.адреса:  chopovychi_sr@ukr.net

 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; 

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції  щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування; пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.

            Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

            Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

  • неподання ним необхідних документів;
  • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
  • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
  • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів на посаду :

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

–  післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–  стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та досвід роботи на керівних посадах  у закладах медицини.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться з  22 серпня 2018 року  за адресою:  Чоповицька селищна рада, вул.Вайсера, 1а, смт Чоповичі. 

додаток 1 додаток 2 додаток 3 додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Голові конкурсної комісії

 Деньгаєвій Ніні Олександрівні

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

? _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 2018 р.                                  ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________2018 р.                               __________________

          (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження,

встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

 

         Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

 

 

 

 

 

____ __________2018 р.

 

________________ 
(підпис)

 

___________________ 
(прізвище, та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади головного лікаря, зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так** ? ні ?

2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                  

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ? ні ?

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи головного лікаря, на:

 

     

 

 

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь