Чоповицька громада
Житомирська область, Коростенський район

Розпорядження 158

Дата: 02.12.2022 11:44
Кількість переглядів: 64

Фото без опису

ЧОПОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

        РОЗПОРЯДЖЕННЯ                

Чоповицького селищного голови

 

 

01 грудня 2022 року                                                                                           №  158

 

 

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію,

в Чоповицькій селищній раді

 

         Відповідно до статті 42, частини восьмої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 05.07.2021 № 433 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Житомирській обласній державній адміністрації», розпорядження  голови  Коростенської  районної  державної  адміністрації від 20.07.2021 № 126 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Коростенській районній державній адміністрації», на підставі протоколу засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією та проведення перевірки наявності документів з грифом «Для службового користування» у Чоповицькій селищній раді від 25 листопада 2022 року № 1:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, в Чоповицькій селищній раді (крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.01.2021 за № 52/35674) (далі – Перелік), що додається.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Чоповицької селищної ради Валентину Шевченко.

 

 

 

 

Чоповицький селищний голова                                       Михайло ФІЛОНЕНКО

 

 

                                                                                     Додаток

                                                                                     до розпорядження

                                                                                     селищного голови

                                                                                     01 грудня 2022 року158

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

в Чоповицькій селищній раді

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

від 14.01.2021 за № 52/35674)

 

I. Загальні відомості

        1. Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою  напряму діяльності Чоповицької селищної ради, або здійсненням  контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю, а також розголошення якої може призвести до порушення громадського порядку, конституційних прав і свобод людини, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні інформації.

 

        2. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.

 

        3. Документи, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

 

        4. Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», додатки 2, 3 до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Чоповицькій селищній раді, затвердженої розпорядженням селищного голови від 20.10.2022 № 111.

 

II. Питання мобілізаційної підготовки

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності  щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

 виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в  особливий період;

 виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

2

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

 мобілізаційних завдань із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

 надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг у громаді в особливий період;

 номенклатури, обсягів (норм) (за виключенням відомостей щодо розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що знаходяться на відповідальному зберіганні на підприємствах, в установах, організаціях;

потреби сільського господарства громади в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

 

2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки громади.

 

3. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих у селищній раді, на підприємствах, в установах, організаціях.

 

4. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Чоповицької селищної ради, а також підприємства, установи і організації в особливий період.

 

        5. Відомості про стан мобілізаційної готовності Чоповицької селищної ради, підприємств, установ і організацій.

 

6. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним силам України, іншим військовим формуванням України в особливий період.

 

7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Чоповицької селищної ради, підприємств,установ і організацій.

 

8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Чоповицької селищної ради, а також підприємств, установ і організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

 

9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Чоповицької селищної ради.

 

 

3

10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Чоповицької селищної ради, підприємств, установ і організацій.

 

        11. Відомості про запасні пункти управління, пункти евакуації, пункти управління, у тому числі їх штатні розписи.

 

12. Відомості (за окремими показниками) про кількість військовозобов’язаних, які  перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, та кількість військовозобов’язаних, призначених на доукомплектування Збройних сил України, інших військових формувань України.

 

13. Відомості (за окремими показниками) про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та

соціальної підтримки, ліміти її вилучення, та кількість техніки, призначеної на доукомплектування Збройних сил України, інших військових формувань України, її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

       

III. Питання оборонної роботи

        1. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони.

 

        2. Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони.

 

        3. Відомості (за окремими показниками) про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду.

 

        4. Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва «військова частина» не присвоєна).

 

IV. Питання забезпечення законності та правопорядку

        1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

 

2. Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності.

 

        3. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами.

 

 

 

 

 

4

V. Питання будівництва, архітектури, земельних відносин

        1. Розділи схеми планування території Чоповицької громади, що належать до інформації з обмеженим доступом.

       

       2. Відомості, які містяться в розділах «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту», що розроблені у складі схем планування.

 

        3. Відомості, які містяться в розділах містобудівної документації місцевого рівня (генеральних планів, схем планування територій, іншої документації), яким надано гриф «Для службового користування» у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

        4. Топографічні, спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які мають повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення, якщо вони дають можливість визначити місцезнаходження головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб тощо).

 

VI. Питання цивільного захисту

  1.  Відомості про наслідки масового ураження населення територіальної громади, руйнування сховищ, нафто-, газо продуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

 

  1.  План цивільного захисту територіальної громади на особливий період.

 

VII. Питання екології та природних ресурсів, промисловості, продовольчого забезпечення

        1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.

 

VIII. Питання житлово-комунального господарства

        1. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ,  громадських  колодязів

 (шахтних та насосних), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів по об'єкту, територіальній громаді.

 

        2. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих та підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водоводів по об'єкту, територіальній громаді.

 

ІX. Питання міжнародного співробітництва

1. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Чоповицької селищної ради                                Валентина ШЕВЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь